Privacy beleid United Brands B.V. (hierna genoemd: Daily7kids)

Via de website www.daily7kids.com van United Brands B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
• jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels winacties en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een winactie van een van onze mediapartners,

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook en Instagram), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.
Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan winacties of door het aanmaken van een account):

• Naam en Voorna(a)m(en);
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• Emailadres;
• Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
• Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
• Betaalgegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Inloggegevens van jouw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
• om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Daily7kids en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
• om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
• om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan winacties en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
• om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om (op individueel niveau) onze website, het assortiment en onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

Daily7kids verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Daily7kids een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Daily7kids mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

Daily7kids zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koopovereenkomst:
• Koeriers en postbedrijven voor het bezorgen van jouw order;
Wanneer het product online gekocht is ook:
• Hostingpartij van de website inclusief de developer;
• Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Daily7kids geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Daily7kids vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via webshop@unitedbrands.nu t.a.v. Privacy.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door Daily7kids beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Daily7kids op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Indian Blue Jeans zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Beveiliging persoonsgegevens

Daily7kids hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
• Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
• Het inrichten van autorisaties;
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Indian Blue Jeans of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Indian Blue Jeans een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
• Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
• Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
• Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
• Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL

Daily7kids maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.daily7kids.nl inloggen in jouw account. Ook kun je bij Daily7kids – afd Webshop terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Daily7kids van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacy beleid van Daily7kids dan kun je per E-mail contact opnemen met Daily7kids Webshop via webshop@unitedbrands.nu

Daily7kids
Graafsebaan 137, 5248 NL Rosmalen
webshop@unitedbrands.nu

 

Disclaimer

Disclaimer voor www.daily7kids.com
United Brands B.V. (Kamer van Koophandel: 59338997 ), hierna te noemen Daily7kids, verleent u hierbij toegang tot www.daily7kids.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Daily7kids behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Daily7kids spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Daily7kids. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Daily7kids. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Daily7kids nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daily7kids. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daily7kids, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan tussentijds worden aangepast.